Partneri grada Beograd

Beogradski Poslovni Taksi,

1956795828
Ekonomik
Po gradu (Beograd)
Ulazak u automobil
170 RSD
Besplatno čekanje
3 min
Plaćanje čekanja 
12 RSD/min
Cena vožnje po gradu
85 RSD/km
Cena vožnje van grada
130 RSD/km
Usputno čekanje 
12 RSD/min
Tarife taksi službi se mogu razlikovati. Navedena je maksimalna cena usluga ne uključujući koeficijent „Špic“. Vožnja po MKAD se ne tarifira dodatno. Navedena izračunata cena vožnje u servisu ili aplikaciji Yandex.Taxi se može izmeniti u zavisnosti od tarifa taksi službe, a takođe u slučaju izmene finalne lokacije u toku vožnje, pauza po zahtevu putnika i u drugim slučajevima.

Cena voћnje moћe da se uveća sa uračunavanjem koeficijenta «Najbolje ponude», u slučajevima navedenim u delu Uslovi koriљćenja usluge.