Partneri grada Beograd

Beogradski Poslovni Taksi,

1956795828
Ekonomik
Po gradu (Beograd)
Ulazak u automobil
170 RSD
Besplatno čekanje
5 min
Plaćanje čekanja 
12 RSD/min
Cena vožnje po gradu
85 RSD/km
Cena vožnje van grada 
45 RSD/km
Usputno čekanje 
12 RSD
Tarife taksi službi se mogu razlikovati. Navedena je maksimalna cena usluga ne uključujući koeficijent „Špic“. Vožnja po MKAD se ne tarifira dodatno. Navedena izračunata cena vožnje u servisu ili aplikaciji Yandex.Taxi se može izmeniti u zavisnosti od tarifa taksi službe, a takođe u slučaju izmene finalne lokacije u toku vožnje, pauza po zahtevu putnika i u drugim slučajevima.

Cena voћnje moћe da se uveća sa uračunavanjem koeficijenta «Najbolje ponude», u slučajevima navedenim u delu Uslovi koriљćenja usluge.

Taksi servis može da instalira plativ dolazak automobila na mesto polaska koje odredi korisnik. Cena takvog plativog dolaska proračunava se na osnovu vremenskog perioda od trenutka kada korisnik stavi porudžbinu do proračunatog vremena dolaska taksi na mesto polaska i rastojanja između taksiste koji je prihvatio porudžbinu i mesta dolask koje je navedena u informaciji o porudžbini. U slučaju da korisnik odustane od porudžbine koja uključuje plativ dolazak automobila do mesta polaska, kasnije od 5 minuta od trenutka njenog potvrđivanja, korisnik mora da plati punu cenu plativog dolaska taksi servisu bezgotovinskim plaćanjem.