Pravila akcije. Uslovi korišćenja Promotivnih kodova

 1. Теrmini
  • Promo kod – оdređeni redosled simbola, prilikom aktiviranja kojih se, uz poštovanje drugih uslova korišćenja Promo koda, Korisniku odobrava Popust.
  • Popust – Korisniku se sravlja na raspolaganje popust na usluge taksija, u visini navedenoj u Yandex.Taxi B.V. (dalje – Yandex), kod razmeštanja informacije o potencijalnom upitu Korisnika za uslugu prevoza putnika i prtljaga putničkim taksijem (daljе – narudžbina) preko mobilnog priloga Yandex.Taxi.
  • Kupon – dokumenat (uključujući i papirnu karticu ili drugi promotivni materijal; plakat ili bilo koji drugi dokumenat koji se daje korisniku na uvid; bilo koji drugi promo-materijal, uključujući elektronsku verziju u mobilnoj priloga Yandex.Таxi), koji sadrži Promo kod i uslove odobravanja Popusta.
  • Sajt – stranica u mreži Internet koja sadrži Promo kod i uslove odobravanja Popusta.
 2. Sa Promo kodom Korisnik može da bude upoznat putem navođenja istoga u Kuponu ili na Sajtu.
 3. Promo kod daje pravo na odobravanje Popusta u iznosu koji je naveden u Kuponu ili na Sajtu, pod uslovom da se ispoštuju uslovi korišćenja Promo koda koji su navedeni u Kuponu ili na Sajtu i u ovim Pravilima. U takve uslove mogu da spadaju, između ostalog, jedan ili više sledećih uslova:
  • odobravanje Popusta samo kod prve vožnje, odnosno kod prvog naručivanja taksija uz korišćenje servisa Yandex.Таxi, uz korišćenj odgovarajućeg telefonskog broja Korisnika i/ili Povezane bankarske kartice Korisnika i/ili mobilnog uređaja Korisnika, uz poštovanje odredbi tačke 8 ovih Uslova;
  • odobravanje Popusta za prvih nekoliko vožnji (na primer, “za prve tri vožnje”). U tom slučaju Popust se odobrava kod prve vožnje kako je to utvrđeno u tački 3.1. ovih Uslova, kao i kod obavljanja odgovarajućeg broja naknadnih vožnji pod uslovom da se prva vožnja obavila uz korišćenje Promo koda;
  • odobravanje Popusta samo kod bezgotovinskog plaćanja, odnosno kod plaćanja prevoza putničkim taksijem na bezgotovinski način uz korišćenje Povezane bankarske kartice (uključujući organičenje prema emitentu čija se kartica koristi u akciji) u mobilnom prilogu Yandex.Таxi.
  • odobravanje Popusta samo pod uslovom izbora određenih parametara kod naručivanja taksija uz korišćenje mobilnog priloga Yandex.Таxi;
  • odobravanje Popusta samo kod obavljanja vožnje putničkim taksijem, naručene uz korišćenje mobilnog priloga Yandex.Таxi, u granicama određene teritorije (uključujući ograničenja po gradovima, početnim i/ili krajnjim tačkama rute) i/ili u okviru određenog vremenskog periodа. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda Promo kod nije više važeći.

  Kod bezgotovinskog načina plaćanja primaju se isključivo bankarske kartice fizičkih lica; avansne virtuelne bankarske kartice i druge kartice u elektronskoj formi, kao i druga sredstva elektronskog plaćanja se ne primaju.

  U slučaju ako takve teritorije i/ili vremenski rokovi nisu navedeni u Kuponu i/ili na Sajtu, smatra se da je teritorija ograničena granicama grada i oblasti za koje je organizovano važenje Кupona/Promo kodova; pod vremenskim rokom se smatra ograničeni vremenski period u kojem je odgovarajući Kupon/Promo kod dostupan za javno informisanje.

 4. Promo kod važi u gradovima Srbije u kojima radi servis Yandex.Taxi, ako u Promo kodu nije drugačije navedeno.
 5. Iznos Popusta naveden je sa uračunatim svim važećim porezima i doprinosima.
 6. Korisnik može samo jednom da koristi Promo kod, ako u Kuponu ili na Sajtu nije drugačije navedeno.
 7. Razlika između cene prevoza i iznosa Popusta, kao i sam iznos Popusta ne isplaćuju se u gotovini.
 8. Popust se odobrava samo taksi udruženjima koja je predložio servis Yandex.Taxi prilikom aktiviranja Promo koda.
 9. U cilju sprečavanja nesavesnog korišćenja Promo kodova i/ili zloupotreba kod korišćenja Promo kodova, Yandex zadržava pravo da primeni druge načine provere, koji nisu navedeni u ovim Uslovima, uključujući ali se ne ograničavajući na njih, o tome da li Korisnik zaista koristi prvu narudžbinu uz korišćenje servisa Yandex.Taxi (prva vožnja), da li Korisnik možda nije radnik ili predstavnik lica-saugovarača Yandexa, od kojega je dobijen Promo kod, kao i da odustane od davanja Popusta u slučaju utvrđivanja odgovarajućih zloupotreba i/ili nesavesnog korišćenja Promo koda.
 10. Korišćenje Promo koda može da bude nedostupno iz tehničkih razloga u slučaju ako Korisnik nije obnovio mobilni prilog Yandex.Taxi do poslednje dostupne verzije i/ili iz drugih razloga. Zbog tehničkih razloga Popust po Promo kodu, uslov korišćenja kojega je bezgotovinsko plaćanje narudžbine, može da bude nedostupan u slučaju promene načina plaćanja na gotovinsko i/ili kod kasnije promene načina plaćanja, obratno, na bezgotovinsko.
 11. Аktiviranje Promo koda podrazumeva potpunu saglasnost Korisnika sa ovim uslovima.
 12. Kod razmatranja obraćanja koja se odnose na aktiviranje ili korišćenje Promo kodova, služba podrške Yandex.Taxi može da zatraži, a Korisnik koji se obraća obavezan je da dostavi na uvid potvrdu da je dobio Promo kod: fotografiju kartice sa Promo kodom, snimak ekrana /skrinšot/ stranice sa Promo kodom i/ili drugu potvrdu prema uputstvu saradnika službe podrške. U slučaju ako se takva potvrda ne dostavi Yandex.Taxi zadržava pravo da odbije odobravanje Popusta.

Какo se aktivira Promo kod

Promo kod se može koristiti samo nakon njegovog aktiviranja. Za aktiviranje Promo koda potrebno ga je uneti u specijalno polje pre slanja porudžbine ili koristite upute za aktiviranje navedene u Promo kodu:

iOS

Android