Po gradu (Beograd) od 170 din

Plaćeni dolazak — 170 din
Besplatno čekanje — 3 min
Plaćanje čekanja  — ne više od 12 din/min
Cena vožnje po gradu — ne više od 85 din/km
Cena vožnje van grada
ne više od 130 din/km
Usputno čekanje 
ne više od 12 din/min
Tarife taksi službi se mogu razlikovati. Navedena je maksimalna cena usluga ne uključujući koeficijent „Špic“. Vožnja po MKAD se ne tarifira dodatno. Navedena izračunata cena vožnje u servisu ili aplikaciji Yandex.Taxi se može izmeniti u zavisnosti od tarifa taksi službe, a takođe u slučaju izmene finalne lokacije u toku vožnje, pauza po zahtevu putnika i u drugim slučajevima.

Cena voћnje moћe da se uveća sa uračunavanjem koeficijenta «Najbolje ponude», u slučajevima navedenim u delu Uslovi koriљćenja usluge.

Plaćeno otkazivanje se primenjuje ako se vožnja otkaže nakon dolaska vozila naručenog u okviru usluge, ili ako korisnik ne dođe do pristiglog vozila. Plaćeno otkazivanje se obračunava kao vožnja koja je započela u trenutku kada je vozilo pristiglo na mesto dolaska, ili od vremena dolaska koje je navedeno u detaljima narudžbine za vožnju (zavisno od toga šta nastupi kasnije), i koja je trajala do otkazivanja. Ono se alternativno može obračunati kao naknada za troškove preuzimanja (ako je primenljivo) ili kao minimalna cena date kategorije usluge. Kada je reč o plaćenom otkazivanju naručenih dolazaka na aerodrom, primenjuju se gradske tarife, a plaćena otkazivanja za dolaske na aerodrom obračunavaju se na isti način kao za dolaske u oblasti izvan grada. Ukupno plaćeno otkazivanje ni u kom slučaju ne sme biti veća od troškova vožnje u trajanju od 10 minuta (uključujući vreme besplatnog čekanja prema tarifi, ako je primenljivo).

Tarifa važi do 22.06.2021.