Po gradu (Beograd) od 170  RSD

Ulazak u automobil — 170  RSD
Besplatno čekanje — 5 min
Plaćanje čekanja  — ne više od 12  RSD/min
Cena vožnje po gradu — ne više od 85  RSD/km
Cena vožnje van grada 
ne više od 45  RSD/km
Usputno čekanje
ne više od 12  RSD
Tarife taksi službi se mogu razlikovati. Navedena je maksimalna cena usluga ne uključujući koeficijent „Špic“. Vožnja po MKAD se ne tarifira dodatno. Navedena izračunata cena vožnje u servisu ili aplikaciji Yandex.Taxi se može izmeniti u zavisnosti od tarifa taksi službe, a takođe u slučaju izmene finalne lokacije u toku vožnje, pauza po zahtevu putnika i u drugim slučajevima.

Cena voћnje moћe da se uveća sa uračunavanjem koeficijenta «Najbolje ponude», u slučajevima navedenim u delu Uslovi koriљćenja usluge.

Otkazivanje sa naplatom se primenjuje u slučaju otkazivanja porudžbine od momenta stizanja taksija preko sredstava funkcionalnosti servisa Yandex.Taxi ili nepojavljivanja klijenta. Iznos naplate otkazivanja se računa u proporciji sa cenom vožnje za period od trenutka faktičkog stizanja taksija na mesto pokupljanja klijenta ili trenutka stizanja navedenog u detaljima porudžbine (u zavisnosti od toga šta se od ta dva desilo kasnije), do trenutka otkazivanja porudžbine. Prilikom naplate otkazivanja porudžbine do aerodroma se primenjuju tarife po gradu, izuzev cene skupljanja klijenta, koja se računa kao skupljanje klijenta u gradu u skladu sa tarifom. Pritom, maksimalna cena otkazivanja u bilo kom slučaju ne može da bude viša od cene vožnje u trajanju od 10 minuta (uključujući vreme besplatnog čekanja prema tarifi, ukoliko se može primeniti).

Tarifa važi do 11.12.2018.