Stvari su ostale u vozilu

Prošlo je manje od 24 časa. Pozovite vozača, uglavnom su ljubazni i spremni sve da vrate. Dugme za pozivanje ćete pronaći u istoriji vožnji, funkcioniše 24 časa nakon vožnje.

Prošlo je više od 24 časa ili ne uspevate da se dogovorite sa vozačem. Opišite zaboravljenu stvar, pomoći ćemo vam da sve vratite.

Zaboravio sam telefon sa kog sam pozvao vozilo. Pišite nam sa povezane imejl adrese ili preko aplikacije nakon što obnovite broj i podatke za registraciju u sistemu.